Home
Par draudzi
Kazuālijas
Kristība
Konfirmācija
Laulība
Izvadīšana
Mācība
Dievnams
Ziedojumi
Draudzes padome
Saites

Fotoalbums

Kazuālijas
IESVĒTE (KONFIRMĀCIJA)

NORMA. Iesvētes kandidātam noteikti jāapmeklē noteikts skaits iesvētes mācības nodarbību (minimums— 19 stundas), kā rezultātā konfirmands (iesvētes kandidāts) top iepazīstināts ar sekojošu, kristīgi interpretētu, jautājumu loku:
1. Ticība. Ticības formas. Ticības objekti. Ateisms.
2. Apustuļu ticības apliecības izskaidrojums:
a) Dievs. Dievs Tēvs. Trīsvienība. Radīšana. Cilvēks.
b) Dēls. Jēzus Kristus. Grēks. Pestīšana.
c) Svētais Gars. Baznīca. Nāve. Mūžīgā dzīvība.
3. Iepazīšanās ar baušļiem.
4. Iepazīšanās ar lūgšanu «Mūsu Tēvs». Lūgšanas jēga. Grēksūdze.
5. Kristīgās konfesijas. Luterisma atšķirības.
6. Kristietības atšķirības no reliģijām. Kristietība un folklora.
7. Bībele. Jaunā un Vecā Derība. Bībeles uztvere, gaita, notikumu secība.
8. Kristība.
9. Svētais Vakarēdiens. Draudzes locekļa tiesības un pienākumi.
10. Dievkalpojuma kārtība. Dievkalpojuma gaitas loģika. Dziesmu grāmata.
11. Baznīcas gads. Liturģiskās krāsas u.c.
Konfirmandam ir jāapliecina sava ticība Dievam.

MINIMUMS. Iepazīšanās ar zināmu materiālu daudzumu par kristietību un konfirmanda zināšanu un izpratnes pārbaude, savas ticības Dievam apliecināšana.

Lasiet vairāk LELB mājas lapā
Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
aplūkot atsauksmes (0)
   Kontakti
Mācītājs Ēvalds Bērziņš
Priekšniece Inga Zālīte
   Dievkalpošana
Dievkalpojums
4. mēneša svētdienā plkst 13.00 baznīcā

Katehēze
Par iestāšanos draudzē, kristībām, grēksūdzi, iesvēti, slimnieku un senioru mājapmeklējumu, laulībām utml. jautājiet mācītājam
Pieteikums
Katehēzes jautājumi

Bībeles stunda
1. un 3. mēneša trešdienā plkst 18.00 Medņu bibliotēkas ēkas augšstāvā
   Administrēšana
Login
Meklēšana
Copyright © 2006; Created by MB Studija »