Home
Par draudzi
Kazuālijas
Mācība
Dievnams
Ziedojumi
Draudzes padome
Saites

Fotoalbums

Unguru baznīcai 180
2008.03.19
1828. gadā barona Korfa vadībā tika pabeigta Unguru baznīcas celtniecība, un 24. jūnijā tā tika iesvētīta. Arī pašlaik tā ir Variešu pagastā vienīgā baznīca, un Unguru evaņģēliski luteriskā draudze – vienīgā kristīgā draudze. Kā sagaidīsim sava dievnama jubileju? Ar prieku varam pastāstīt, ka draudze pamazām, bet neatlaidīgi turpina augt un paplašināt savu darbību. Katru gadu tiek sagatavoti un iesvētīti jauni draudzes locekļi, arī šogad iesvētes mācības apmeklē 3 cilvēki. Draudzē regulāri notiek dievkalpojumi katra mēneša otrajā un ceturtajā sestdienā pl. 13 30, Bībeles stundas katru trešdienu pl. 17 30, lūgšanas. Unguru draudzei tagad ir izveidota mājas lapa unguru.lelb.lv . 2007. gada 27. septembrī draudzei ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Unguru draudze veic sabiedriskā labuma darbību divos virzienos: pilsoniskās sabiedrības attīstība un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana. Diemžēl baznīcas atjaunošana šī likuma izpratnē nav uzskatāma par sabiedriskā labuma darbību, tāpēc ziedotāji, kas atbalsta baznīcas atjaunošanu, nevar saņemt paredzētās nodokļu atlaides. Pēc likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli 20 panta : rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu. Fiziskām personām, kuras maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, iespējams saņemt 25% no ziedotās summas sabiedriskā labuma darbībai. Šī gada 28. jūnijā draudze rīkos Unguru baznīcas 180. gadadienas svinības. Tās iesāksim ar dievkalpojumu pl. 11 00 Unguru baznīcā Medņos. Esam uzaicinājuši LELB Daugavpils diacēzes bīskapu E. Alpi, Sēlpils iecirkņa prāvestu A. Spriņģi, Sv.Gregora kristīgās kalpošanas skolas direktoru mācītāju A. Druvieti, citus mācītājus. Būs arī Aizkraukles Kristus spēka draudzes kora koncerts kā arī J.S Baha vijoļkoncerts un sadziedāšanās. Aicinām visus sekot reklāmai un apmeklēt šo pasākumu. Baznīcas jubilejas rīkošana arī ir sabiedriskā labuma darbība. Aicinām: izdari labu darbu: ziedo baznīcai! Mūsu konts : LV93UNLA0050001383076. Ja atbalstāt sabiedriskā labuma darbību, tad tas jānorāda kā ziedojuma mērķis. Esam ieplānojuši vasarā organizēt ekskursiju pa Latvijas dievnamiem un citus pasākumus. Tāpēc būsim pateicīgi par ikvienu ziedojumu. Joprojām nav pietiekoši saziedots baznīcas zvanam ( ir 149Ls) un Antūžu kapu zvanam (ir 81 Ls). Draudze regulāri sakopj baznīcu un tās apkārtni. Pateicamies Jānim Lācim, Variešu pagasta padomei, priekšniecei Rasmai Rācenei, sponsoram Andrim Kalniņam, visiem draudzes locekļiem un katram, kurš piedalījies talkās, ziedojis. Pamazām tiek nostiprināti un iekonservēti baznīcas mūri. Tornis vairs nav avārijas stāvoklī kā pirms dažiem gadiem. Ir aizmūrēti kara laikā izšautie caurumi, uzmūrēta altāra daļas augša un daudz, daudz citu lietu, ko nezinātājs pat nepamanīs. Jānis Lācis un Kārlis Bečs ar palīgiem nenogurstoši strādā jau vairākas vasaras. Pateicoties visu kopīgam darbam, mūsu baznīcas jubileju sagaidīsim jau sakoptākā, drošākā vidē. Patiess prieks ir par Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas nekustamo īpašumu komisijas piešķirto finansējumu 5000 Ls. To izlietosim šovasar, ieliekot logus un durvis un uzliekot jumtu sakristejai- mazajai telpai aiz altāra. Piešķirtā summa nav liela, tādu darbu apjomu varēs veikt pateicoties SIA LC būve valdes priekšsēdētāja Daiņa Dzērvīša labajai gribai un atbalstam. Pretēji sabiedrībā bieži vērojamajai vienaldzībai, egoismam un neiecietībai tomēr mums apkārt ir tik daudz labu un vērtīgu cilvēku. Ticēsim labajam un vairosim to sevī un sabiedrībā!
 Iesūtīts: 2009.09.10 23:00
Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
aplūkot atsauksmes (0)
   Kontakti
Mācītājs Ēvalds Bērziņš
Priekšniece Inga Zālīte
   Dievkalpošana
Dievkalpojums
4. mēneša svētdienā plkst 13.00 baznīcā

Katehēze
Par iestāšanos draudzē, kristībām, grēksūdzi, iesvēti, slimnieku un senioru mājapmeklējumu, laulībām utml. jautājiet mācītājam
Pieteikums
Katehēzes jautājumi

Bībeles stunda
1. un 3. mēneša trešdienā plkst 18.00 Medņu bibliotēkas ēkas augšstāvā
   Administrēšana
Login
Meklēšana
Copyright © 2006; Created by MB Studija »